“บิ๊กเสือ” เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 ที่อำเภอบึงกาฬ ซึ่งในเวลานั้นเป็นเพียงอำเภอเล็กๆ ขึ้นกับจังหวัดหนองคาย

ก่อนยกฐานะเป็นจังหวัดบึงกาฬ ในปี พ.ศ. 2554

“บิ๊กเสือ” นับเป็นร้านค้าโชห่วยอันดับแรกๆ ของเมืองบึงกาฬในขณะนั้นโดยเริ่มต้นจากการเช่าอาคารพาณิชย์ขนาด 2 คูหาในบริเวณตลาดก่อนเป็นที่รู้จักและมีผลตอบรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ต่อมาจึงได้ยกสถานะจากร้านค้าบุคคลธรรมดามาเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ในปี พ.ศ. 2548 และเมื่อกิจการเจริญเติบโตขึ้น ผู้บริหารจึงได้เล็งเห็นว่าควรขยับขยายพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น ดังนั้นจึงได้ย้ายจากอาคารพาณิชย์เดิมมาตั้งอยู่บนพื้นที่ ณ ปัจจุบัน อีกทั้งได้ยกสถานะขึ้นเป็น“บริษัท บิ๊กเสือซูเปอร์สโตร์ จำกัด” ในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา

“บิ๊กเสือ” จากวันนั้น... ถึงวันนี้ เราดำเนินธุรกิจค้าปลีก-ส่งเกี่ยวกับสินค้าอุปโภค บริโภค ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอดอันเนื่องมาจากการบริการที่เป็นกันเอง เหมาะสมกับวิถีชีวิตท้องถิ่นต่างจังหวัด อีกทั้งสินค้าดี มีคุณภาพและราคาถูก... ตลอดเวลากว่า 25 ปี ที่เรายึดมั่นเสมอมาว่า... ค้าขายกำไรไม่ต้องมาก สำคัญให้ลูกค้าอยู่ได้ ร้านค้าอยู่ได้... เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว

ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม... ผู้บริหารได้เล็งเห็นและมุ่งเน้นการยกมาตรฐานชีวิตของทุกคนในสังคมให้ดีขึ้น เริ่มต้นจากการจ้างงาน

การดูแลให้ความเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน การให้ความรู้และทักษะที่จำเป็น และการพัฒนาความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน ซึ่งล้วนแต่เป็นคนในพื้นที่เกือบทั้งหมดนอกจากนี้ “บิ๊กเสือ” ยังให้ความร่วมมือกับภาครัฐฯ ด้วยดีเสมอมา อย่างเช่น เข้าร่วมโครงการธงฟ้าฯ ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์วัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน สร้างชุมชมเข้มแข็ง และเศรษฐกิจยั่งยืน เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อเยียวยารายได้ให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น กลุ่มอาชีพอิสระ และกลุ่มเกษตรกร เป็นระยะเวลาจำนวน 2 เดือน


อย่างไรก็ตามในยุคที่เศรษฐกิจเต็มไปด้วยการแข่งขันอันดุเดือดที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยเฉพาะตลาดสินค้าอุปโภค บริโภค ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เราตกอยู่ในสภาวะ “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” เนื่องจากธุรกิจรายใหญ่พยายามยึดครองตลาดแบบกินรวบ ส่งผลให้ธุรกิจรายย่อยตกอยู่ในสภาวะยากลำบากยิ่งขึ้นเพราะไม่ว่าจะปรับตัวสู้อย่างไรก็ดูเหมือนไล่ตามหลังเขาอยู่เสมอ หลายธุรกิจถึงขั้นล้มหายตายจากแม้แต่ธุรกิจใหญ่โตที่เราเคยคิดว่าจะอยู่กับเราทั้งชีวิต ก็กลายเป็นเพียงอดีตอันขมขื่นเพียงเพราะปรับตัวเข้ากับยุคนี้ไม่ทัน


เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว “บิ๊กเสือ” จึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในหลายๆ ด้าน เพื่อยกระดับธุรกิจให้สามารถยืนหยัดอยู่ในสภาวการณ์อันยากลำบากนี้ต่อไปได้ อีกทั้งผู้บริโภคเองก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อขายสินค้าจากออฟไลน์มาอยู่บนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น


ปัจจุบัน “บิ๊กเสือ” ได้ขับเคลื่อนธุรกิจเข้าสู่ E-Commerce โดยมีรูปแบบเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้เติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคงทั้งภาพลักษณ์และยอดขายที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในวันนี้ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร “บิ๊กเสือ”ก็ยังซื่อสัตย์ต่อลูกค้าพร้อมยืนหยัดไม่หวั่นคู่แข่งด้วยการพัฒนาศักยภาพรอบด้านและยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานอยู่เสมอ

เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่